សាហាវម៉្លេះចែ!!! នារីម្នាក់ គ្រាន់តែលោកមានពុទ្ធដេកាថា កុំឲ្យមកលួចលុយក្នុងវត្ត តែប៉ុណ្ណឹងបែរជានារីម្នាក់នោះ លោតហក់ធាក់លោកទាំងកំរោលតែម្ដង ចុងក្រោយបានត្រឹមតែ…..(មានវីដេអូ)

ប្រទេសថៃៈ នារីម្នាក់គ្រាន់តែលោកប្រាប់ថា ក្រែងនិយាយថាឈប់មកចូលវត្តទៀត ហើយនុះអី ញ៉ោមឈប់លួចលុយទៀតណា។ គ្រាន់តែលោកមានពុទ្ធដេកា និយាយប៉ុណ្ណឹង នារីម្នាក់នោះលោតហក់ធាក់លោកទាំងកំរោលតែម្ដង នរក គ្មានថ្ងៃចេញទេ ចុងក្រោយបានត្រឹមខ្មាស់គេអញ្ចឹង ទើបល្អមុខនាង 02 08 2018 ។

Leave a Reply