គោចាស់ប៉ះស្មៅខ្ចី!! អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ ស្នេហាចាស់និងក្មេងកំពុងតែពេញនិយម…

គោចាស់ប៉ះស្មៅខ្ចី!! អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ ស្នេហាចាស់និងក្មេងកំពុងតែពេញនិយម…មួយរយះនេះ ស្នេហាវ័យចាស់ជាមួយវ័យក្មេងកំពុងតែធ្វើអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមិនថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រទេសដ៏ទៃទៀតនោះទេ ។

ស្នេហាកូរមានវ័យចាស់ ជាមួយគូរស្នេហ៏វ័យក្មេងបានធ្វើអោយអ្នកលេងហ្វេសប៊ុក មានការបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួន ។តែ

ការស្រលាញ់មិនចាំបាច់ត្រូវតែមានវ័យដូចគ្នានោះទើបការបានទេ គឺអោយតែស្នេហានោះ ជាស្នេហារវាងមនុស្សពីរនាក់ ដែលនៅទំនេរដូចគ្នា កុំអោយតែទៅបំបែកបំបាក់គេដើម្បីតណ្ហាខ្លួនឯងនោះវាមិនស្ថិតស្ថេរទេ ព្រោះវាជាស្នេហាតណ្ហា

មាសប្រាក់លុយ និងស្នេហា ផ្លូវភេទ ។នេះមួយគូរទៀត ដែលធ្វើចែករំលែក នៅប្រទេសថៃ ដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះគូរស្នេហ៏មួយគូរនេះ ។

Leave a Reply