ប្រយ័ត្នស្លា ប់!!!បើឃើញវាបោះចោលវាភ្លាមព្រោះវាមិនមែនជាអន្ទង់ទេវាគឺជា…

បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ ប្រសិនបើអ្នកជួបឬទិញរបស់នេះសូមបោះវាចោល មួយនេះមិនមែន“ អន្ទង់” ទេនេះគឺជាពស់វល្លិ៍ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាសត្វពស់ដែលវាមានជាតិពុលយ៉ាងខ្លាំង វាគឺជាការរាតត្បាត រូបរាងគឺស្រដៀងនឹងអន្ទង់ដូច្នេះមនុស្សងាយច្រលំ ប្រសិនបើបរិភោគ ឬ ត្រូវវាខាំគឺវាពិបាកព្យាបាលណាស់ លក្ខណៈទី ១ មានអ៊ូ ២ ឬក្រហាយថ្ពាល់ធំដូចពស់វែក សូមចែករំលែកព័ត៌មានហើយអោយអ្នករាល់គ្នា។

ទស្សនារូបភាពសត្វចម្លែកខាងក្រោម

Leave a Reply