គាំទ្រ! សូមម្ចាស់អាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ចុងភៅទូទាំងភ្នំពេញ កុំទាមទារសំណងពីម្ចាស់កម្មវិធីដែលបានកក់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្ដីអំពាវនាវទៅដល់ម្ចាស់អគារ ភោជនីយដ្ឋាន មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំកម្មវិធីទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ និងម្ចាស់អាជីវកម្មចុងភៅសូមមេត្តា កុំកាត់ប្រាក់ ឬយកលេសទាមទារសំណងពីម្ចាស់កម្មវិធីដែលបានកក់ប្រាក់ និងជៀសវាងការយកឱកាសនេះ ដើម្បីកេងចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស Covid-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ។ សូមមើលសេចក្ដីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply